Via een Teams meeting is er een vervolg gegeven aan het concept ontwerpplan van Kompan. Een 20 tal opmerkingen zijn behandeld en na enkele aanpassingen zal de nieuwe versie ter beoordeling voor een definitief akkoord ter toetsing (door derden) worden voorgelegd. Volgens de planning zou de natuurspeeltuin nog voor de zomervakantie kunnen worden opgeleverd.

27-02-2024

Het eerste ontwerp voor de Natuurspeeltuin is aan de werkgroep vrijgegeven en kunnen zich alvast een mening vormen over de eerste voorstellen. De op- en aanmerkingen zullen in een Teams sessie met de Gemeente en Kompan (ontwerper) worden besproken.

(impressies)

Op 23-01-2024 is een delegatie van de werkgroep op locatie Dambordje in gesprek geweest met de ontwerper van de Natuurspeeltuin en de Gemeente Breda. Na het verkrijgen van inzicht en uitwisseling van onze ideeën zijn de vervolgstappen besproken. Over 2 weken zullen er 2 concept ontwerpen door de ontwerper worden aangeleverd waarop we kunnen reageren. Daarna een gemeentelijke toets en kan er na ‘groen licht’ een aanvang worden genomen met het bestellen (ca 6 weken levertijd) van materialen en inplannen van de werkzaamheden. Naast een subsidie toezegging van de Gemeente Breda gaan we als werkgroep fondsen aanspreken om o.a. inclusiviteit en optimalisatie van Wadi’s te waarborgen. Alle ideeën zijn welkom. Mail ze naar info@wijkraadwesterpark.nl en wij nemen contact met U op.

Wadi dambordje

De werkgroep is wederom bij elkaar gekomen. Gani, Sharon, Jelle, Wendy, Cor, Bob, Jolanda en Nynke (Lydia verhindert) spraken samen met wijkbeheerder Peter Bosman over de randvoorwaarden, locatie en vervolgstappen.
Binnenkort zal er op deze website een korte samenvatting worden gemaakt die óók aan de inschrijvers van de nieuwsbrief per mail zal worden toegezonden. Vragen zijn altijd welkom via info@wijkraadwesterpark.nl

Werkgroep Natuurspeeltuin Westerpark opgericht.

Vakantietijd voorbij, het is alweer even stil rond de ontwikkelingen van onze Natuurspeeltuin.
Half juni zijn de flyers verspreid met daarin kort de stand van zaken en een laatste oproep aan de buurtbewoners om zich aan te melden bij de werkgroep.

De voorlopige werkgroep is thans samengesteld.
Er is thans een WhatsApp werkgroep samengesteld van 10 deelnemers.
Dinsdag 10 oktober a.s. 20:00 zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden bij Sharon (zie evenementen voor verdere details)

Wij wensen U voor nu alvast een fijne voorbereiding toe.

Historie

Aïsha Tuharea (10 jr.) schreef op 16-1-2021 een brief aan Burgemeester Depla.
“Mijn vriendjes en vriendinnetjes willen al heel lang een speeltuin bij ons in de buurt, een speeltuin met boomstammen en rotsblokken”. Een natuurspeeltuin voor de kinderen in het autovrij gebied in Westerpark-Zuid. Haar vader en buurtgenoten hielpen mee en zamelden ruim 240 handtekeningen in. Samen met een mooi boekwerk en vele kleurplaten van de kinderen werd het hele pakket op het Gemeentehuis aan de receptie in ontvangst genomen…. Een deel van de brochure vindt U hier


BuurtBelangen, een jonge politieke organisatie beloofden er werk van te maken. Een misverstand op het gemeentehuis bleek de oorzaak. Burgemeester Depla betuigde direct zijn spijt in een e-mail aan Aïsha. Initiatiefnemers en BuurtBelangen zijn inmiddels met de Gemeente en het Waterschap in gesprek en willen graag met de bewoners en specialisten van gedachten wisselen over deze plannen en hoe die verder vorm te geven. Hoe nu verder?

Initiatiefnemers Gani en Aïsha Tuharea

Vanuit de gemeente komen: Vincent Kuiphuis (water), Arinda de Jong (spelen), Raymond van Breemen (ecologie), Peter Bosman (wijkbeheerder).

Waterschap: Karin Moll (gebiedsadviseur)

Peter Elbertse
Cor Karèl

AANMELDINGSFORMULIER WERKGROEP NATUURSPEELTUIN WESTERPARK

    Ja ik meld me aan voor de WERKGROEP Natuurspeeltuin Westerpark Zuid